Taalkeuze:  Nederlands    English    Français    Deutsch  

Reglement

1 - Algemeen
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 1.2 Bij het niet naleven van deze voorwaarden/regels is www.themoonlightcrimes.nl gerechtigd om u te bestraffen.
1.3 Uw privégegevens worden niet verkocht of bekendgemaakt aan een derde.
1.4 Onder ons team valt de eigenaar, website beheerders (admins, moderators, etc.)
1.5 Er mogen en kunnen grote of kleine wijzigingen, al dan niet spelinhoudelijke wijzigingen in het spel plaatsvinden, ook tijdens een ronde. Al zullen we er alles aan doen om dit te beperken tot het uiterst noodzakelijke.
1.6 www.themoonlightcrimes.nl behoudt zich het recht het spel te resetten, als dat nodig is.
1.7 Zorg dat je wachtwoord niet te makkelijk te kraken valt. www.themoonlightcrimes.nl is niet aansprakelijk voor schade die door oneigenlijk gebruik, van je account wordt veroorzaakt.
1.8 Geen, van de in de afzonderlijke pagina's van deze website opgenomen afbeeldingen of teksten, mag worden gekopieerd, opgeslagen, verzonden, verspreid, en/of openbaar gemaakt worden.

 

2 - Interacties met andere gebruikers
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 2.1 Het verspreiden, het publiceren of het openbaar maken van een tekst, een bericht, een teken of enig andere drager van discriminerende uitlatingen is verboden.
2.2 Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag (schelden) word dit bestraft. De wijze waarop is afhankelijk van de ernst van het ongewenste gedrag.
2.3 Het is verboden andere deelnemers te stalken.
2.4 Het schelden met ziektes en/of geslachtsdelen is ten alle tijden verboden.

 

3 - Profiel
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 3.1 Het is verboden om beeldmateriaal van een persoon, zonder dat hij hier iets van af weet, te plaatsen.
3.2 De maffiosi link van www.themoonlightcrimes.nl mag je overal promoten, waar dit is toegestaan.
3.3 Aangemaakte profielen zullen wij niet verwijderen als daar geen absolute noodzaak voor bestaat. Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen, kun je dit ZELF instellen in je profiel!!!

 

4 - Prijzen
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 4.1 Prijzen worden niet in contanten uitbetaald.
4.2 Prijzen worden automatisch bijgeschreven, binnen 7 dagen, na de reset van www.themoonlightcrimes.nl
4.3 Prijzen zijn niet overdraagbaar.
4.4 Om de 200 spelers zal er een belcredit actie worden gehouden.

 

5 - Valsspelen/Technische fouten
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 5.1 www.themoonlightcrimes.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen door het gebruik van de website.
5.2 www.themoonlightcrimes.nl is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, geleden door het falen en/of door de technische mankementen bij het kopen van bellcredits.
5.3 De speler kan geen aanspraak maken op enige goederen en/of vergoeding, door een technische fout in de website en/of het belsysteem.
5.4 De speler en/of lezer dient www.themoonlightcrimes.nl ten alle tijden in kennis te stellen van enige bugs. Als je een fout in het spel hebt ontdekt. Hiervoor zullen wij een beloning geven ter waarde van 50 belcredits. Doe je dit niet dan kan een ban verwachten, ook al maak je geen misbruik.
5.5 Als je niet eerlijk het spel speelt valt dit onder valsspelen en kan je gestraft worden. Over deze straf gaan we niet in discussie. Is het echt helemaal onterecht dan kan je een e-mail te sturen via onze contact pagina.
5.6 Het is niet toegestaan om iemand anders op jouw account te laten spelen, als de admins er niks vanaf weten. Meerdere accounten op 1 ip zijn niet toegestaan als wij er niks van af weten! Als men met medeweten van de admins met meerdere accounten speelt, is het ten strengste verboden, op wat voor manier dan ook geld naar elkaar over te maken.
5.7 Het gebruik van proxy’s is verboden.
5.8 Grote bedragen regelmatig naar elkaar overmaken word gezien als cheaten. En cheaten is verboden.
5.9 Het is verboden om geautomatiseerd gestuurde programma's te geruiken op www.themoonlightcrimes.nl
5.10 Bij spel bederf of zaken waar dit reglement niet in voorziet, bepaald de eigenaar de verdere gang van zaken.

 

6 - Belcredits
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 6.1 Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te vragen aan hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers om te spelen en het gebruik van de bel credit optie.
6.2 Deelname middels een mobiele telefoon kan, afhankelijk van de provider van de deelnemer. Dit kan duurder uitvallen, Providers kunnen extra kosten met zich meerekenen.

 

7 - Vragen
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 7.1 Heb je een vraag? dan kan je die stellen in de minichat of een berichtje sturen naar de eigenaar (Moontje) of vraag een van de crewleden.
7.2 Een vraag plaatsen met een opmerking die al een keer eerder is geplaatst is niet toegestaan.
7.3 Wij streven erna uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden.
7.4 Spammen in mini chat is niet toegestaan. ( com-ban van minimaal 2 uur )
7.5 Het is onnodig te melden dat er een pb is verzonden in de mini-chat !

 

8 - Forum, Mini-chat en berichten gebruik
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 8.1 Een topic plaatsen met een vraag of opmerking die al een keer eerder is geplaatst is niet toegestaan.
8.2 Een nieuw topic dient altijd te worden geplaatst in de relevante subforum.
8.3 Andere websites promoten op het forum en/of minichat, is niet toegestaan.
8.4 www.themoonlightcrimes.nl behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van het gebruik van het forum en/of Minichat.
8.5 De admins hebben het recht om berichten te verwijderen.
8.6 Het is verboden onnodige berichten te posten.
8.7 Gebruik het forum waar het voor dient. Het is geen chat.
8.8 Gebruik de chat waar het voor bedoeld is. Het is geen Forum.
8.9 Geef je topic altijd de juiste titel. Anders word dit topic door ons verwijderd.
8.10 Geef je bericht altijd de juiste titel ( PPPPPPP of dergelijke zijn niet toegestaan )

 

9 - Beëindigen van de overeenkomst
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 9.1 Hieronder valt het ontzeggen van toegang tot het spel (ip ban).
9.2 De beslissing hierover is onherroepbaar.
9.3 De overeenkomst kan ten alle tijden worden stopgezet door www.themoonlightcrimes.nl
9.4 Schade die is ontstaan bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst ligt niet aan www.themoonlightcrimes.nl
9.5 Mits er schade is ontstaan door een andere gebruiker, behoudt de gedupeerde het recht deze schade te verhalen op de gebruiker.
9.6 www.themoonlightcrimes.nl is niet verplicht om informatie te verstrekken aan de gedupeerde.

 

10 - Moderators en/of admins
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 10.1 De admins hebben de taak de regels te handhaven.
10.2 De moderators zullen dit doen zonder iemand of iets voor te trekken.
10.3 De admins hebben de bevoegdheid om mensen de toegang tot het forum te weigeren.
10.4 De admins hebben de bevoegdheid om mensen de toegang tot het spel te ontzeggen.
10.5 Als je iemand ergens van verdenkt, dien je dit te melden aan een van de admins.
10.6 U dient ten alle tijden de aanwijzingen van de admins op te volgen !

 

11 - Aansprakelijkheid
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 11.1 Aan de op de website www.themoonlightcrimes.nl aangeboden diensten en/of informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
11.2 www.themoonlightcrimes.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foute informatie.
11.3 www.themoonlightcrimes.nl heeft het recht de informatie en diensten van de website te wijzigen.
11.4 Indien een persoon www.themoonlightcrimes.nl probeert te hacken en/of schade toebrengt zullen wij de des betreffende persoon een schadevergoeding van 10.000 euro verwijten. Indien nodig zal de rechtbank en deurwaarder worden ingezet.

 

12 - Het team
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 12.1 Het team heeft het recht om jouw account te wijzigen of te verwijderen. Hier kan niet over worden gediscussieerd.
12.2 Het team heeft rechten om alles te zien en te doen. Zij kunnen nergens aansprakelijk voor worden gesteld.
12.3 We zullen proberen als het team, alles te regelen en zo snel als het kan.

 

13 - Accounts
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 13.1 Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn account en op welke wijze deze wordt gebruikt.
13.2 Accounts mogen tegen geen enkele vergoeding worden doorverkocht. Mits toestemming van een van de admins.
13.3 Accounts zullen NIET worden verwijderd. Ben je het hier niet mee eens? Maak dan GEEN account aan!
13.4 Het in het bezit hebben van meerdere accounts is niet toegestaan als de admins hier niet vanaf weten! Dit kan resulteren in een gedeeltelijke reset voor het hoofd account, en een ban voor het dubbel account.
13.5 Een account dat is verbannen zal niet weer toegang krijgen tot de site.

 

14 - Speltechnische info
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 14.1 Het is ten strengste verboden tot 4 weken na de reset actieve spelers aan te vallen. Wanneer dat wel mag zal door de eigenaar via een massa bericht worden bekend gemaakt.
14.2 Er zullen maximaal 8 families worden toegestaan ( incl 1 crew familie) Indien de drukte op het spel het toelaat kunnen we besluiten 1 of meerdere extra families toe te laten.

 

15 - suplement
http://www.mijnmaffia.nl/images/icons/set_2/info_info.png 15.1 In alles waar dit regelement niet in voorziet bepaald de eigenaar wat er verder gebeurd.
15.2 www.themoonlightcrimes.nl kan NIET verantwoordlijk worden gehouden voor teksten in het spel waar zei geen invloed op hebben, zoals bv de teksten bij de casino's en andere beheerobjecten.
15.3 Als je iets niet vertrouwd kun je een verzoek indienen om een kijkje achter de schermen te .Dit doe je door een bericht met goede argumentatie te sturen naar Moontje. Deze zal beoordelen of het gerechtigd is, je toe te laten tot het controlle account.